Select Page

Constructive Dismissal

The dismissal is said to be ‘constructive’ in the sense that the
actions of the employer have the practical effect of terminating the
employment relationship that had been in existence, as opposed to
an express termination involving the employer telling the employe ‘your employment is hereby terminated and to be effective either
at the stipulated time or immediately’ or words to that effect. This
is where the employer fundamentally breaches the employee’s
contract of employment or treats an employee in such a way that
he/she is entitled to resign – the employee leaves their job due to
the employer’s behaviour.


Hence, the test for constructive dismissal is the contract test. In
applying this test, the question to ask is whether the conduct of the
employer was such that they were guilty of a breach going to the root
of the contract or whether they have evinced an intention no longer
to be bound by the contract. If the answer is in the affirmative, then
the employer is said to have repudiated the contract of employment
and the employee would be entitled to regard himself as having
been constructively dismissed. The employer’s wrongful conduct
must have amounted to a fundamental breach of contract where
a reasonable person would be able to conclude that the employer
had evince an intention not to be bound by the contract any longer.
The employee can regard himself as having been dismissed and
resigned from employment without serving notice and thereafter
alleging unfair dismissal.


After considering the totality of the evidence, the court will decide
whether or not the claimant has discharge the burden of proof that he
was constructively dismissed. Where the claimant has failed to fulfil
his burden of making out a case of constructive dismissal or where
he leaves in circumstances where these conditions are not met, the
court will hold that the claimant had abandoned his employment or
that leaving the employment was the claimant’s own doing, in other
words, the claimant had voluntarily resigned from his employment.

ADAKAH PENTING PERJANJIAN SEWA

SOALAN yang sering ditanya adalah, “Adakah perjanjian sewaan (Tenancy Agreement) penting? Adakah saya benar-benar memerlukan perjanjian sewaan apabila saya menyewakan harta saya? “

Walaupun perjanjian sewaan yang kuat dan jelas adalah sangat penting dalam mana-mana keadaan penyewaan, banyak pemilik-pemilik entah bagaimana tidak melihat kepentingan dokumen undang-undang ini.

Pemilik-pemilik hartanah dan penyewa korporat tidak akan pernah memasuki sebarang penyewaan tanpa perjanjian yang disediakan dengan baik. Walau bagaimanapun, ini tidak dikatakan terjadi di kalangan pemilik-pemilik dan penyewa-penyewa hartanah bukan korporat.

Ramai yang beranggapan bahawa masalah persediaan dan pelaksanaan perjanjian hanya tidak berbaloi dan melibatkan kos tambahan kepada mereka. Ada juga di kalangan mereka yang hanya menggunakan template yang hanya diperolehi melalui carian internet tanpa mendapatkan pandangan perundangan daripada mereka yang berkelayakan. Ramai di kalangan mereka hanya membuat perubahan minimum bagi menyuaikan dengan terma-terma mereka sendiri.

Oleh itu, banyak isu yang berbangkit tidak dapat diselesaikan oleh pemilik dan penyewa apabila berlaku sebarang konflik. kebanyakan klausa yang dinyatakan juga tidak dapat dikuatkuasakan memandangkan perjanjian sewaan itu secara keseluruhan adalah tidak sah.

Dalam kebanyakan kes, mereka mungkin terlepas daripada keadaan ini. Bagaimanapun, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, apabila permasalahan bermula, perjanjian standard ini tidak akan mempu melindungi kepentingan anda secukupnya.

Walaupun difahami bahawa sesetengah orang mungkin tidak mahu memasuki kontrak secara formal, walau bagaimanapun, mereka seharusnya maklum bahawa apabila perselisihan berlaku, perjanjian sewaan adalah memainkan peranan yang besar untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan cara yang cepat dan cekap.

Oleh itu, walaupun anda merasakan bahawa harta (rumah dll) anda hanya mempunyai nilai kecil dan sewa tidak banyak, ia adalah penting untuk suatu perjanjian yang dipersetujui bersama dibuat.

Apabila anda membuat penyewaan dengan seseorang, anda pada asasnya membentuk hubungan sah dengan orang lain selama tempoh penyewaan.

Hubungan perundangan ini terikat untuk mempunyai pelbagai terma dan syarat yang menggariskan kewajipan dan tanggungjawab kedua-dua pihak. Perjanjian penyewaan hanya menetapkan kewajipan dan tanggungjawab tersebut.

Perjanjian penyewaan mewujudkan kontrak antara tuan tanah dan penyewa. Ia membolehkan penyewa tinggal di rumah untuk sepanjang tempoh penyewaan itu, selagi mana mereka membayar sewa dan mematuhi peraturan.

Penyewaan mungkin untuk tempoh tetap (untuk tempoh masa yang ditetapkan) atau tempoh berkala (mengikut bulan ke bulan).

Perjanjian sewaan akan dengan jelas menyatakan beberapa perkara:

  1. Butiran harta, alamat dan lain-lain;
  2. sewa bulanan;
  3. Deposit maintenance dan utiliti yang perlu dibayar;
  4. Terma penyewaan;
  5. Butiran kedua-dua tuan tanah dan penyewa;
  6. Pelanggaran terma sewaan;
  7. Obligasi tuan tanah dan penyewa;
  8. Kewajipan biasa;
  9. Klausa baru;
  10. Bagaimana sewa disemak, sama ada secara berkala atau apabila penyewaan dibaharui.

Perkara lain yang diketepikan oleh ramai orang adalah kepentingan perjanjian persetujuan untuk dimatikan setem. Untuk menjadikan sesuatu perjanjian itu sah sebagai dokumen undang-undang, adalah wajib untuk perjanjian itu dimatikan setem yang boleh dilakukan dengan mudah di mana-mana pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri di negara ini. Duti setem penuh perlu dibayar pada salinan pertama perjanjian. Salinan seterusnya dikenakan pada RM10 setiap satu.

Atas alasan keselamatan, anda patut membuat tiga salinan perjanjian – satu salinan untuk tuan rumah, satu untuk penyewa dan yang ketiga disimpan dengan aman oleh ejen harta tanah.

Seorang tuan tanah yang tidak mahu melabur pada perjanjian sewaan hanyalah Untung Secupak Rugi Segantang, penny wise, pound foolish.

Sebagai pemilik hartanah, anda seharusny bangga kerana anda baru sahaja menyewa hartanah anda dan membuat pelaburan untuk anda. Sekarang lakukan perkara yang betul dan dapatkannya secara formal dalam kontrak yang sah.

Bagi mendapatkan contoh perjanjian sewaan, sila lawati link berikut:-

Versi Bahasa Melayu (pdf locked)

Versi Bahasa Inggeris (pdf locked)

Untuk mendapatkan khidmat saya sila hubungi saya di ruangan Contact Me.

[contact-form-7 id=”50″ title=”Contact form 1″]